Orientační ceník

 
CENÍK - ČIŠTĚNÍ KANALIZACE  
Čištění kanalizace tlakovou vodou
Běžné znečištění, průměr 110 - 300 mm
90 Kč / 1 m
Čištění kanalizace tlakovou vodou
Silné znečištění, průměr 110 - 300 mm
140 Kč / 1 m
Čištění kanalizace motorovým pérem
Běžné znečištění, průměr 70 - 110 mm
90 Kč / 1 m
Čištění kanalizace motorovým pérem
Silné znečištění, průměr 70 - 110 mm
140 Kč / 1 m
Čištění dvorních vpustí 1 300 Kč
Kamerový průzkum TV kamerou 130 Kč / 1 m
Trasování kanalizace 130 Kč / 1 m
Zhotovení TV záznamu na CD/DVD 350 Kč
Soboty, neděle, svátky a všední dny 18:00-8:00 hod. příplatek 100 %
Každý výjezd 500 Kč
Doprava mimo Brno 15 Kč / 1 km